OPEN – CALL do Projektu Illusion of Form, który zakłada wymianę studencką i wykładowców z UAP oraz Wydziału Sztuki, Muzyki i Designu Uniwersytetu z Bergen w Norwegii (KMD) https://kmd.uib.no/no/forside

Projekt skierowany jest do wszystkich studentek oraz studentów UAP i zakłada pełną dowolność doboru środków wyrazu artystycznego. Zależy nam na jak najbardziej zróżnicowanej grupie uczestników. 

Zachęcamy więc wszystkich niezależnie od studiowanego kierunku do składania wniosków aplikacyjnych do dnia 17 czerwca 2022.

Udział w projekcie będzie obejmował wyjazdy studyjne, warsztaty, konferencję i wystawy organizowane zarówno w Bergen, jak i na UAP w latach 2022- 2024.

Pierwsze wyjazdy studyjne zakwalifikowanych studentów zakładamy na drugą połowę października oraz początek grudnia 2022.

Projekt jest całkowicie finansowany ze źródeł tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG), w związku z czym zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie studenci nie ponoszą żadnych kosztów. 

Regulamin i formularz rekrutacyjny dostępne na stronie: iof.uap.edu.pl  

Kontakt :  illusionofform@uap.edu.pl 

_______________________