Przejdź do treści

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Witoldem Kanickim wokół książki „Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu”

W środę, 27 kwietnia 2022 r., o godz. 18.00 zapraszamy do Auli ASP (pl. Matejki 13), gdzie odbędzie się spotkanie z Witoldem Kanickim. Spotkanie poświęcone będzie krakowskiemu twórcy Wacławowi Nowakowi oraz książce o jego działalności „Polaroid – fotografia z importu”.

Książka Witolda Kanickiego „Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu”, to pierwsza monografia poświęcona zmarłemu przedwcześnie (niemal pół wieku temu) krakowskiemu artyście. Skupia się na polaroidowym dorobku niezwykle intrygującego, dziś nieco zapomnianego fotografa, kojarzonego zwykle z czarno-białymi zdjęciami z nurtu fotografii subiektywnej. Jego natychmiastowe zdjęcia stały się pretekstem do pogłębionych rozważań na temat skomplikowanych dziejów materiałów firmy Polaroid w Polsce Ludowej. Indywidualne podejście do fotograficznego rzemiosła przyniosło Wacławowi Nowakowi międzynarodowe uznanie. Potwierdzają to liczne publikacje w periodykach branżowych, a także udział w wielu ważnych wystawach po drugiej stronie żelaznej kurtyny (m.in. wystawa Vision and Expression w George Eastman House w Rochester w 1969 roku). O wyjątkowości krakowskiego artysty świadczy również współpraca z Polaroid Corporation nawiązana już w 1974 roku. Umożliwiła mu ona stały dostęp do darmowych materiałów amerykańskiego producenta, wysyłanych w ramach Artist Support Program. Prace Wacława Nowaka znajdują się dziś w ważnych zbiorach fotografii, w tym między innymi w europejskiej części kolekcji Polaroida przechowywanej obecnie w wiedeńskiej galerii Ostlicht.

Książka składa się z obszernego eseju oraz części albumowej ponad stu fotografii natychmiastowych powstałych w latach 70. Pokazują ówczesną Polskę w amerykańskich barwach, silnie kontrastując z powszechną szarością PRL-u. Niezwykle rzadkie w krajach byłego bloku wschodniego zdjęcia na materiałach firmy Polaroid stały się pretekstem do opowieści o istocie fotografii natychmiastowej, politycznym uwikłaniu technologii i zachodnich dóbr konsumpcyjnych, rodzimej fotografii kolorowej, tzw. estetyce snapshotu, a także samochodach, amerykańskim hiperrealizmie i jego relacji z kulturą komunistycznej Polski.

Autor książki – Witold Kanicki – zajmuje się historią polskiej fotografii natychmiastowej odkąd zauważył, że niewiele o niej wiadomo. Efekty archiwalnych poszukiwań prezentował w trakcie dwóch wystaw zbiorowych – Instant Curiosities (Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, VIII Biennale Fotografii, 2013) oraz Archiwa błyskawiczne (Gdańska Galeria Fotografii, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2021). Prowadząc kwerendy natrafił na nieznany i nieopracowany zbiór polaroidów krakowskiego fotografa – Wacława Nowaka, który stał się przyczynkiem do napisania monografii jemu poświęconej. Ponadto Kanicki jest doktorem historii sztuki, adiunktem na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W latach 2014-2020 wykładał gościnnie na Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu. Pracował jako niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Rozprawa doktorska jego autorstwa ukazała się pod tytułem Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej w 2016 roku, nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria. Od 2014 roku kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego celem jest wydanie antologii polskich tekstów o fotografii. Jest Ślązakiem zamieszkałym na emigracji w Poznaniu.

Spotkanie autorskie z Witoldem Kanickim wokół książki „Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu” rozpocznie się od krótkiej prezentacji, dotyczącej nieznanych faktów z dziejów funkcjonowania marki Polaroid w PRL-u i innych krajach byłego bloku komunistycznego. Przedmiotem prelekcji będzie również niezwykle barwna postać nieco zapomnianego dziś krakowskiego fotografa – Wacława Nowaka, który jako pierwszy Polak podjął współpracę z amerykańską korporacją uzyskując darmowe materiały natychmiastowe w połowie lat 70. Prócz spotkania z autorem uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się i zakupu ciekawie zaprojektowanej książki (projekt graficzny – Łukasz Paluch), która jest nie tylko pierwszą monografią krakowskiego artysty, ale i pierwszą polską książką na temat fotografii polaroidowych.

źródło: ASP w Krakowie

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 25.04.2022, 18:21
  • Ostatnia edycja: 25.04.2022, 18:22