Przejdź do treści

UWAGA: 28 marca, o godz. 13.00 w Atrium UAP odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem Rektora UAP prof. Wojciecha Hory oraz III zastępcy Prezydenta Miasta Poznania p. Bartosza Gussa


11 marca 2022 roku Miasto Poznań ogłosiło wyniki otwartego, jednoetapowego studenckiego konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania położonych w ścisłym centrum miasta. Pośrednim celem konkursu była szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów i urbanistów.

Spośród zgłoszonych projektów, zgodnie z regulaminem nagrodzono trzy oraz przyznano trzy wyróżnienia równorzędne.

Wszystkie trzy nagrody główne powędrowały do studentów z Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

  • I Nagrodę w wysokości 7 tys. zł brutto otrzymał zespół projektowy w składzie: Martyna Domaradzka, Marta Staniszewska.
  • II Nagrodę w wysokości 4 tys. zł brutto otrzymał zespół w składzie: Sebastian Jędrzejewski, Małgorzata Milancej, Klaudia Skibińska.
  • III Nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto przyznano Wiktorii Bilskiej i Karolinie Feliksiak.

Serdecznie gratulujemy!!


Więcej o konkursie:


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 16.03.2022, 10:47
  • Ostatnia edycja: 23.03.2022, 13:07