Przejdź do treści

Do 15 kwietnia 2022 można ubiegać się o stypendium, w formie rezydencji na rok 2022 roku w audan kunststiftung Berlin.

Audan Kunststiftung współpracuje z Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf, miejscu, w którym odbywają się wydarzenia kulturalne i rezydencje artystyczne.

Stypendium adresowane jest do artystów wizualnych z krajów zza wschodniej granicy Niemiec: Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski. Zajmujących się przede wszystkim rysunkiem, malarstwem czy fotografią (wiek max. 50 lat).

O przyznaniu stypendium decyduje komisyjna ocena dotychczasowej pracy artystycznej w formie dokumentacji oraz planowanego projektu artystycznego. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Stypendium w formie stacjonarnych warsztatów trwa trzy miesiące i przypada na okres od września do listopada 2022 roku.

Stypendyści otrzymają zakwaterowanie, wyżywienie oraz dietę w wysokości 800 euro na miesiąc (w tym 100 euro na materiały do pracy). 

Szczegółowe informacje i formularz aplikacji w dodatkowych załącznikach, w języku niemieckim i angielskim.   


  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 28.03.2022, 20:57
  • Ostatnia edycja: 31.03.2022, 21:01