Przejdź do treści

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” organizuje konkurs na mural artystyczny o charakterze patriotycznym. Konkurs skierowany jest do: 

  • pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które są artystami i/lub studiują w Wyższych Szkołach Artystycznych lub Wydziałach Sztuk Pięknych,
  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętej działalności twórczej i/lub artystycznej w sztukach plastycznych.

Przedmiotem Konkursu jest projekt muralu. Mural to wielkoformatowe malowidło ścienne, które zostanie wykonane na ścianie szczytowej od strony ul. Świętokrzyskiej, na budynku Izby Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mural swoją treścią ma nawiązywać do tematyki realizowanego przez Fundację Projektu pn. „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”. Dobór środków wyrazu jest dowolny.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej Pracy konkursowej, wraz z możliwością wykonania muralu na budynku Izby Pamięci Cukrownictwa. 
Lokalizacja muralu: ściana szczytowa od strony ul. Świętokrzyskiej, na budynku Izby Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim o wysokości 14,63 m oraz szerokości 7,7 m. 
Specyfikacja techniczna ściany, w tym zwymiarowany rzut oraz fotografia obiektu (ściany i budynku) wraz z bezpośrednim otoczeniem znajdują się w Załączniku do Regulaminu. 
Technika muralu: wielkoformatowe malowidło zewnętrzne wykonane na bazie farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku lub murach.

W Konkursie na projekt muralu zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). W ramach dodatkowej nagrody, Laureat będzie mógł wykonać mural na budynku Izby Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zwycięska, nagrodzona Praca konkursowa zyskuje prawo do realizacji (ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Organizator), której finansowanie zapewnia Organizator. Całkowity koszt realizacji (w tym koszt materiałów, rusztowania lub wysięgnika oraz robocizny) nie powinien przekroczyć kwoty 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 31 marca 2022 r. 

Więcej informacji na stronie Organizatora: KONKURS NA MURAL ARTYSTYCZNY O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ – Aktualności | Fundacja – Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (pomaganie-krzepi.pl)

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 03.03.2022, 09:12
  • Ostatnia edycja: 03.03.2022, 09:12