Przejdź do treści

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 1 lutego 2022 r., w uczelni funkcjonuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością, którego zakres działalności określony został w Zarządzeniu Nr 36/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Zadaniem Biura jest m. in. 

  • działanie w kierunku likwidacji barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnością rekrutację, funkcjonowanie, kształcenie, prowadzenie działalności naukowej, pracę w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
  • działanie w kierunku likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację i udział w życiu społeczności akademickiej
  • informowania za pośrednictwem strony internetowej Uczelni w części dotyczącej Biura  ds. osób z niepełnosprawnością o bieżących sprawach uczelni
  • dokonywanie oceny potrzeb i możliwości studentów i doktorantów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą oraz dobór wynikających stąd usprawnień, a także wdrożenie indywidualizacji trybu kształcenia
  • wsparcie pracowników z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą
  • wsparcie pracowników uczelni w komunikacji z osobami z niepełnosprawnością
  • działanie na rzecz współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością w celu likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością

Więcej informacji:

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 02.02.2022, 17:20
  • Ostatnia edycja: 02.02.2022, 17:22