Przejdź do treści

Konkurs studencki na temat ekobudownictwa

organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska | inwestor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

cel

Celem konkursu o ekobudownictwie organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich jest zachęcenie studentów do poszerzania wiedzy na temat budownictwa ekologicznego. Ekobudownictwo jest związane między innymi ze stosowaniem odnawialnych źródeł energii, materiałów o niskim śladzie węglowym i zmniejszaniem ilości odpadów generowanych przez budynki.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie zagadnienia, które w kontekście ekobudownictwa wydaje się uczestnikom ważne i przyszłościowe, a wiedza o nim warta rozpowszechnienia i stosowania.

Przez ekobudownictwo organizator rozumie rozwiązania architektoniczne, budowlane, instalacyjne w budynku (w rozumieniu zawartej w ustawie – Prawo budowlane definicji budynku), lub inne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, wpływające na:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku w porównaniu z obowiązującymi standardami i przepisami,
 • promocję energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenie lub wyeliminowanie wykorzystania nieodnawialnych źródeł,
 • uzyskanie niskiego śladu węglowego (ślad węglowy wbudowany i operacyjny) w całym cyklu życia budynku, w tym przez zastosowanie materiałów naturalnych i odnawialnych,
 • zmniejszenie ilości odpadów w całym cyklu życia budynku,
 • mitygacje zmian klimatu i adaptację budynku do zmian klimatu,
 • ograniczenie zanieczyszczania powietrza,
 • przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego,
 • ochronę bioróżnorodności.

Uczestnicy poproszeni są o nawiązanie do między innymi takich aspektów, jak naturalne materiały budowalne, ekologiczne rozwiązania w budownictwie, gospodarka o obiegu zamkniętym, wbudowany i operacyjny ślad węglowy, błękitna i zielona infrastruktura, bioróżnorodność, odnawialne źródła energii i inne. Można to zrobić w formie tekstu, infografiki lub filmu.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski, skierowany do studentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Niedopuszczalna jest zbiorowa praca konkursowa.

Praca konkursowa powinna przedstawiać minimum jedno zagadnienie, o którym mowa w regulaminie, poprzez:

 • zobrazowanie pojęć z zakresu ekobudownictwa,
 • przedstawienie właściwych rozwiązań,
 • odpowiedź na pytania: co to jest? jak to działa? dlaczego jest ważne w kontekście ekobudownictwa?

kalendarium

 • zadawanie pytań przez uczestników: do 7 marca 2022 roku,
 • przesyłanie prac konkursowych: do 14 marca 2022 roku, do godziny 16:00.
 • ogłoszenie wyników: do 15 kwietnia 2022 roku.

nagrody

W konkursie organizator przewiduje przyznanie maksymalnie sześciu nagród rzeczowych (np.
rower, hulajnoga elektryczna, smartwatch). Nagrodzone prace będą zaprezentowane w publikacji pokonkursowej, aby szeroko promować i zachęcać do korzystania z pomysłów, które wpisują się w koncepcję budownictwa ekologicznego.

Sąd Konkursowy

Oceny merytorycznej prac dokona Sąd Konkursowy w składzie:

 • dr arch. Anna Tofiluk – przewodnicząca Sądu Konkursowego, SARP Warszawa,
 • Jan Dowgiałło – SARP Warszawa,
 • Mateusz Płoszaj-Mazurek – SARP Warszawa,
 • Iwona Staruchowicz – Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni Paula Wasiak.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin, materiały do pobrania i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.domzklimatem.gov.pl/konkurs-o-ekobudownictwie#konkurs-o-ekobudownictwie

regulamin

https://domzklimatem.gov.pl/files/Nowy%20Konkurs%202/REGULAMIN_Konkurs%20dla%20student%C3%B3w%20nt.%20ekobudownictwa.pdf

 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 19.02.2022, 15:42
 • Ostatnia edycja: 19.02.2022, 15:42