Przejdź do treści

Konkurs dla studentów i dyplomantów na najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego

organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, SARP — Oddział Warszawski

cel

Organizatorzy konkursu na projekt domu przyjaznego dla jego mieszkańców i klimatu, chcą zachęcić studentów i absolwentów kierunków związanych z architekturą i budownictwem do stosowania ekologicznych rozwiązań oraz zwrócenia uwagi na relacje między stanem środowiska naturalnego a warunkami i jakością życia człowieka.

W konkursie oceniana będzie między innymi: efektywność energetyczna budynku, uwzględnienie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań wpływających na ograniczenie ilości emisji zanieczyszczeń do powietrza i pozwalających utrzymać w budynku komfortowy mikroklimat.

warunki

Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, wydziałów kształcących architektów lub inżynierów budownictwa. W konkursie mogą wziążć udział dyplomanci tych kierunków, którzy skończyli studia w 2021 roku albo skończyli lub skończą studia w 2022 roku.

Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, wydziałów kształcących w zawodach, w których możliwa jest interdyscyplinarna współpraca z architektami lub inżynierami budownictwa. W konkursie mogą wziążć udział dyplomanci tych kierunków, którzy skończyli studia w 2021 roku albo skończyli lub skończą studia w 2022 roku. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

Projekt powinnien zostać sporządzona z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

 • spełnienie założeń, o których mowa w regulaminie
 • trafność rozwiązań projektowych związanych z neutralnością klimatyczną
 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych
 • realność budowlana proponowanych rozwiązań

kalendarium

Możliwość zadawania pytań przez uczestników: do 06 czerwca 2022 roku

Składanie projektów konkursowych: 13 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie wyników konkursu: 07 lipca 2022 roku

nagrody

 • Kilkudniowy zagraniczny wyjazd studyjny związany z tematyką konkursu.
 • Nagrody rzeczowe (np. smartwatch, rower, hulajnoga elektryczna).

skład Sądu konkursowego

 • Piotr Jurkiewicz — przewodniczący Sądu Konkursowego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 • Anna Zawadzka-Sobieraj — Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 • Jerzy Kwiatkowski — Narodowa Agencja Poszanowania Energii,
 • Joanna Zdanowska — Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

więcej informacji

Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie dostępnym na stornie organizatora konkursu na stronie konkursu.

warunki

https://domzklimatem.gov.pl/projekt-proklimatycznego-domu#projekt-proklimatycznego-domu

regulamin

https://domzklimatem.gov.pl/files/Nowy%20Konkurs%202/REGULAMIN_Konkurs%20dla%20studentów%20i%20dyplomantów%20na%20najlepszy%20projekt.pdf

 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 19.02.2022, 15:35
 • Ostatnia edycja: 19.02.2022, 15:35