Sukces dyplomanta Wydziału Architektury i Wzornictwa Kuby Krysiaka, który otrzymał główną nagrodę w VIII edycji Konkursu im. prof. Alicji Kępińskiej na najlepszą pracę teoretyczną magisterską powstałą na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 

Praca została napisana pod kierunkiem prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszeji z Katedry Architektury i Urbanistyki UAP w Pracowni Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego


Jury w składzie: dr Justyna Balisz-Schmelz (Uniwersytet Warszawski), dr Zofia Małkowicz-Daszkowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), dr Tomasz Mikołajczak (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu) uzasadniło werdykt w sposób następujący:

Praca magisterska pt. „Droga do podmiotowości dzielnicy. Koncepcja nowego centrum Bałut”  jest pracą zasługującą na uznanie ze względu na podjęcie istotnych społecznie problemów urbanizacji oraz gentryfikacji w dociekliwy, uważny i wszechstronny sposób – uwzględniający perspektywy historyczną, urbanistyczną a także empiryczną. Autor prezentuje klarowny wywód z jasno zdefiniowaną problematyzacją, stanowiącą użyteczny drogowskaz dla czytelnika/czytelniczki w dalszych częściach pracy. Dociekania zostały oparte na wnikliwej analizie zróżnicowanych źródeł naukowych, dokumentów planistycznych oraz materiałów zgromadzonych podczas osobistych spacerów badawczych – których rezultat stanowią m.in. wykonane przez autora fotografie. Imponujący poziom rzetelności pracy badawczej: szczegółowości analizy, uporządkowania treści oraz niezwykle jasny i komunikatywny sposób prowadzenia narracji, sprawiają, że praca ta przewyższa oczekiwania kierowane do studentów/studentek uzyskujących tytuł magistra/magistry.


SERDECZNIE GRATULUJEMY!