Nowy numer pisma FORMY.xyz jest już online.„Projektowanie partycypacyjne, czyli włączające użytkowników – ich wiedzę i doświadczenie – w proces twórczy, stało się współcześnie standardem. Widać to w projektach przestrzeni publicznej miast, gdzie normą są konsultacje społeczne, a coraz częściej współdecydowanie o kształcie rozwiązania. Coraz ważniejszy staje się dialog pomiędzy zleceniodawcą, projektantem i bezpośrednim użytkownikiem. O znaczeniu tej komunikacji nie ma potrzeby tu pisać. W praktyce wygląda to różnie. Nie zawsze to, co zostaje wypracowane, satysfakcjonuje wszytki strony, bowiem celem nie jest najlepsze rozwiązanie, ale raczej uzyskanie kompromisu. Częściej jednak grzechem głównym jest złe przygotowanie dialogu partycypacyjnego: brak całościowej wiedzy na temat realizowanego projektu, zadawanie niewłaściwych pytań, nieuwzględnienie specyfiki problemu czy niewłączanie specjalistów. (…) Mimo że o projektowaniu partycypacyjnym mówi się i pisze wiele, to doświadczenia wyniesione z praktyk zawodowych upewniają, że metoda, choć przydatna i współcześnie w wielu przypadkach konieczna, niesie za sobą wiele trudności i pułapek.”

Czesława Frejlich, redaktorka prowadząca numeru

W bieżącym numerze:

Okładka: Julek Wierzchowski