Przejdź do treści

Starosta Kamieński zaprasza do udziału w konkursie polegającym na opracowaniu projektu graficznego – logo Powiatu Kamieńskiego, które stosowane będzie do celów identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu oraz wykorzystywane w przekazach elektronicznych, medialnych, na nośnikach reklamy zewnętrznej a także w drukowanych materiałach promocyjnych sygnowanych przez Starostwo.

Konkurs ma charakter otwarty. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda finansowa.

Zgłoszone w konkursie projekty powinny się charakteryzować wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, ujmującą w sposób syntetyczny, a zarazem czytelny charakter Powiatu Kamieńskiego.

Termin nadsyłania prac mija 30 stycznia 2022r.


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 13.01.2022, 11:39
  • Ostatnia edycja: 13.01.2022, 11:39