Przejdź do treści

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”

Podstawowe założenia:

 • Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni wyższych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Uczestnik konkursu będący uczniem szkoły ponadpodstawowej może złożyć jedną pracę w każdej z trzech dedykowanych kategorii: plastyczna, literacka oraz tekst piosenki.
 • Uczestnik konkursu będący studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może złożyć wyłącznie jedną pracę w kategorii: scenariusz lekcji.
 • Prace muszą zostać przygotowane w języku polskim.
 • Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu przez autorów indywidualnych.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 marca 2022 r. 
 • Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rejestracji na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl Wygenerowaną przez system i podpisaną przez uczestnika lub przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego kartę zgłoszenia należy przesłać wraz z pracą, drogą pocztową na adres: Kancelaria Sejmu, Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
  z dopiskiem „III edycja konkursu – Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”.
 • Informacja o dacie oraz formule uroczystości rozdania nagród zostanie zamieszczona w późniejszym terminie na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl oraz profilach społecznościowych Kancelarii Sejmu.

Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach:

Trzy skierowane do młodzieży (15-21 lat) ze szkół ponadpodstawowych:

 1. Plastycznej – zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu medalu (awers
  i rewers) na temat „Katyń – Pamiętamy”.
 2. Literackiej – zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy na temat „Etos ofiar Zbrodni Katyńskiej w odniesieniu do współczesności”.
 3. Tekstu piosenki – zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

Czwarta skierowana do studentów (do 26 lat) studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych (I i II stopnia):

 1. Scenariusz lekcji – zadaniem uczestnika jest stworzenie scenariusza lekcji na temat: „Katyń-Pamiętamy” – (45 minutowy konspekt zajęć lekcyjnych). 

Nagrody w każdej z czterech kategorii:

 • Pierwsze miejsce: laptop
 • Drugie miejsce: tablet
 • Trzecie miejsce: czytnik e-booków

Przyznane zostaną również wyróżnienia za zajęcie od 4 do 10 miejsca.


Komitet Honorowy Konkursu:

 • Prezydent RP Andrzej Duda Przewodniczący 
 • Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek 
 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
 • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński
 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki

Komitet Organizacyjny Konkursu:

 • Prezes Telewizji Polskiej S.A. Jacek Kurski
 • Prezes Polskiego Radia S.A. Agnieszka Kamińska
 • Prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki Paweł Kurtyka

Patroni Medialni Konkursu:

 • Telewizja Polska S.A.
 • Polskie Radio S.A. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z jego regulaminem znajdują się na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl Wszelkie pytania związane
z konkursem należy kierować pod adres e-mail:
konkurs@sejm.gov.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30 tel. 22 694 16 13


 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 21.01.2022, 11:28
 • Ostatnia edycja: 21.01.2022, 11:28