Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa zaprasza na otwarty wykład gościnny (online):

Astronom Jakub Tokarek | Astronomiczny THE DAY AFTER. Jak obserwując stan obecny odtwarzać przeszłe wydarzenia w skali Ziemi, Układu Słonecznego, Galaktyki, Wszechświata.

09.12.2021 godz. 17.30

Link do wykładu: https://meet.google.com/rhb-gtdz-uij 

Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/2KVYuFS3G


Abstrakt:
Jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy astronomią i astrofizyką a wszystkimi pozostałymi naukami fizycznymi – w przypadku tych drugich naukowcy PRZEPROWADZAJĄ dane doświadczenie, natomiast astronomowie jedynie PROWADZĄ obserwacje. Oznacza to, że nie mamy żadnego wpływu na otaczający nas obiekt badań (czyli kosmos), a możemy jedynie obserwować zdarzenia i ich następstwa. Badając kratery na Ziemi próbujemy rekonstruować wielkie katastrofy w przeszłości naszej planety. Obserwując widma Słońca oraz innych gwiazd wnioskujemy na temat ich budowy wewnętrznej. Rejestrując wybuchy supernowych w odległych galaktykach poznajemy rozmiary i ewolucję Wszechświata. W czasie swojego wystąpienia postaram się przekonać Państwa, że najważniejszy nie jest sam moment wydarzenia, często całkowicie niespodziewanego, ale to, co możemy wywnioskować na temat jego przebiegu oraz pozostałości po nim.

Jakub Tokarek:
Doktorant II roku studiów astronomii w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM. Ukończył licencjat na UAM w Poznaniu w 2017 r, a następnie studia magisterskie na UJ w Krakowie w 2019 r. Interesuje się popularyzacją astronomii, w roku akademickim współprowadził autorską audycję „Za Orbitą” na falach radia studenckiego UJOT FM. W ramach swojej obecnej pracy naukowej zajmuje się układami podwójnymi i wielokrotnymi gwiazd.

Wykład jest drugim z cyklu spotkań dotyczących tematu wiodącego w pracowni w roku akademickim 2021/2022, czyli THE DAY AFTER
Więcej o pracowni:  http://crossculturalart.pl