Zarządzenie nr 2/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 11 października 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z pracowni komputerowych w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022