WOLNOŚĆ POD PRĄD | Konkurs


Już po raz siódmy Centrum Kultury Agora zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie graficznym na niebanalną i odważną interpretację słowa WOLNOŚĆ. Tym razem chcielibyśmy poruszyć kontekst odwagi do bycia odmiennym, oryginalnym, do otwartego łamania stereotypów.
POD PRĄD – to doskonale znane hasło, kojarzone z byciem w opozycji do ogólnie przyjętych zasad, ideologii i z buntowniczym podejściem do świata. Osoby manifestujące taką postawę, świadomie wystawiają się na pogardliwe spojrzenia, niewybredne komentarze, a w skrajnych przypadkach nawet napiętnowanie i społeczne wykluczenie. Jednak dokładnie to jest sednem tematu naszego konkursu. Wolność to najbardziej elementarne prawo do wyrażania samego siebie poprzez własną twórczość, światopogląd, styl życia czy wygląd. Zawsze warto zadawać sobie pytanie czy warto iść pod prąd? Czy mamy w sobie na tyle odwagi? Czy warto podjąć to ryzyko i narażać się na uderzenia krytyki?

Czekamy na prace odważne i świeże, w których odnajdziemy Waszą interpretację WOLNOŚCI w kontekście wyrażania odmienności i niejednorodności na rozmaitych płaszczyznach. Do udziału w konkursie zachęcamy amatorów i profesjonalistów, od 16 roku życia, zajmujących się projektowaniem grafiki cyfrowej i warsztatowej.


Na autorów najbardziej interesujących prac czekają atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości 1000 zł, 1500 zł i 2000 zł. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej – 11 listopada 2021 w galerii Centrum Kultury Agora.
Termin nadsyłania prac: 28 października 2021.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeń dostępna na www.ckagora.pl