Serdecznie zapraszamy na wystawę:

Sławomir Kuszczak | Malarstwo Symultaniczne

5.11–3.12.2021

Galeria CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie

wernisaż: 5.11.2021 godz. 18.00


„Prezentowane na wystawie prace są nie tylko najnowsze, ale – co najważniejsze – są przede wszystkim współczesne, tzn. ukazują, jak przeczuwam, pewien nienazwany jeszcze symptom naszych czasów polegający na dążeniu do (ogólnie pojętego) osiągnięcia jedności pomimo różnic. Oczywiście samo dążenie, wartościowane pozytywnie, czy poszukiwanie nie oznacza rezultatu, co w kontekście prac Sławomira Kuszczaka wydaje się być kluczowe. Dążenie to od mniej więcej dwudziestu lat bywa rozmaicie konceptualizowane na gruncie współczesnej filozofii, a dokładniej – jednego z jej nurtów, nazywanego nowym materializmem”.

Fragment tekstu Łukasza Rozmarynowskiego: „Afirmacja różnicy i przełamywanie dualizmów. O pewniej osobliwości prac Sławomira Kuszczaka”