Konkurs na plakat dedykowany Miastu Poznań

Z uwagi na wiele zapytań o możliwość przedłużenia konkursu ze względu na okres wakacyjny informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 października 2021.

Ogólnopolski konkurs na plakat dedykowany miastu Poznań skierowany jest wyłącznie do profesjonalnych twórców plakatu.

W roku 2020 miasto Poznań obchodziło jubileusz 140-lecia komunikacji miejskiej. Pierwsza regularna linia tramwaju konnego na trasie od Dworca Kolejowego do Starego Rynku została uruchomiona w lecie 1880 roku. Nowoutworzone Poznańskie Towarzystwo Kolei Konnej otrzymało prawo do budowy i eksploatacji komunikacji tramwajowej w Poznaniu. Był to początek fascynującej historii miejskiej komunikacji publicznej w Poznaniu i spółki MPK Poznań. Historia ta trwa do dziś. CZYTAJ WIĘCEJ

Celem konkursu jest aktywizacja plakacistów wokół pozytywnych działań na rzecz miasta Poznania, twórczości plakatowej w ogóle oraz idei plakatu autorskiego (plakat w edycji własnej). Profesjonalni twórcy zostali zaproszeni do tworzenia w formie plakatowej dzieł stanowiących odpowiedź na tytułowe hasło.

Format: 100 x 70 cm (format pionowy)
Oznaczenie pliku: Nazwisko_Imię.pdf
Termin nadsyłania prac: 15.10.2021 (AKTUALIZACJA)
Przewidywany termin ogłoszenia wyników: do 23.10.2021
E-mail: opencall@uap.edu.pl

Nagroda Główna: 2500 PLN

Organizatorzy:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. Z.o.o.
Fundacja Rarytas Art Foundation

Kuratorzy: Eugeniusz Skorwider / Mateusz Bieczyński

Jury:

  • Eugeniusz Skorwider (Przewodniczący)
  • Tomasz Broda
  • Tomasz Kipka
  • Grzegorz Nowicki
  • Agnieszka Ziemiszewska
  • Adam Pelant (Kierownik Biura Komunikacji Społecznej MPK)
  • Mateusz Bieczyński (Sekretarz Jury)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej i innego podziału środków przeznaczonych na nagrody — zgodnie z ustaleniami Jury konkursowego.
Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace.
Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących, jak również w mediach masowych, mediach społecznościowych, na nośnikach zewnętrznych oraz w materiałach promocyjnych organizatorów. Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą brane pod uwagę.
Wystawie będzie towarzyszyła prezentacja on-line i w miarę możliwości wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju również w przestrzeni rzeczywistej. Zwycięskie prace będą promowane na nośnikach cyfrowych i zewnętrznych organizatorów – w szczególności w środkach komunikacji miejskiej MPK Poznań. Organizatorzy zakładają możliwość druku katalogu (stosowanie do pozyskanych środków) zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac.
Wybrane prace zostaną wydrukowane i włączone do kolekcji Organizatorów.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie zorganizowanej w terminie późniejszym, stosownie do możliwości związanych z wytycznymi bezpieczeństwa podyktowanych stanem epidemii.
Prawa autorskie do prac zwycięskich przechodzą na organizatorów w zakresie związanym z promocją wyników konkursu oraz promocją miasta Poznań.


Poznań Art Week

PAW jest jedynym festiwalem artystycznym w stolicy Wielkopolski, który łączy ze sobą w jednym programie wydarzenia z pola sztuk wizualnych.