8 października, po raz 102. w murach naszej Uczelni rozbrzmiał Gaudeamus igitur, inaugurując jednocześnie pierwszy rok akademicki Uniwersytetu noszącego imię Magdaleny Abakanowicz

„Działając w grupie tak różnorodnej jak nasza, reprezentującej wszystkie obszary działań w sztuce i projektowaniu, mamy unikalną szansę zbudować siebie jako osobowość mającą coś istotnego do powiedzenia światu w sprawnie użytym języku sztuki. Te wartości pandemia próbowała nam zabrać, ograniczyć” – mówił podczas inauguracji Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech Hora.

Nowy rok akademicki to także podsumowanie tego co wydarzyło się podczas 101 roku działalności Uczelni. W trudnym pandemicznym okresie, kiedy nauka odbywała się zdalnie a do pracowni i warsztatów na spotkania z wykładowcami można było przychodzić tylko w pojedynkę, udało się zorganizować kilkaset wydarzeń artystycznych.

„Nasza aktywność jako ośrodka kulturotwórczego dla miasta regionu i kraju, mimo krótkiego przyhamowania, zawiera się w ogromnej liczbie 364 wydarzeń rożnej skali i doniosłości, lecz zawsze na najwyższym poziomie artystycznym. Zorganizowaliśmy 120 wystaw, w tym 57 wystaw w ramach Miejskich Galerii UAP, które istnieją dzięki istotnemu dofinansowaniu ze środków budżetowych Miasta Poznania i które są żywym dowodem, że Poznań wspiera swoją kulturę lokalną, budującą przecież tożsamość i wizerunek naszego wspólnego domu (co przy obcięciu przez MKIDN części subwencji na działalność kulturalną nabiera niezwykle istotnego wymiaru)”  – mówił Rektor UAP prof. Wojciech Hora.

Ten rok dla Uczelni jest szczególnie ważny, bo od 1 stycznia 2021 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu nosi imię światowej sławy artystki Magdaleny Abakanowicz.

„Wybór tej znakomitej artystki na patronkę szkoły nie wynikał jedynie z ogromnej sławy, którą zdobyła realizując wiele znanych dziś przedsięwzięć artystycznych na całym świecie. Zaważyło przede wszystkim jej wieloletnie zaangażowanie w propagowanie wartości naszej Uczelni. Od chwili, gdy w 1965 roku artystka przyjęła zaproszenie ówczesnego rektora PWSSP w Poznaniu, prof. Stanisława Teisseyre’a i opracowała program Pracowni Gobelinu, którą kierowała przez 25 lat. Pełniła ona do swych ostatnich dni rolę ambasadorki szkoły za granicą” – podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Wojciech Hora.

W roku akademickim 2021/2022 naukę na Uniwersytecie Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu, rozpoczęło blisko 1400 studentów z kraju i zagranicy w tym 210 na pierwszym roku. O jedno miejsce na Uczelni walczyło 7 osób. Najbardziej obleganym kierunkiem była fotografia, gdzie o jedno miejsce starło się 16 osób.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Anna Kutaj-Markowska z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Dzieło sztuki jako splot tego i owego”

Okolicznościowy plakat z okazji nadania UAP imienia Magdaleny Abakanowicz przygotował prof. Grzegorz Marszałek

Plakat autorstwa prof. Grzegorza Marszałka

Tego dnia nastąpiło także uroczyste odsłonięcie nowego napisu na głównym budynku Uczelni oraz prezentacja wystawy zaproszonym gościom, wśród których była m.in. Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska