Zarządzenie nr 12/2021/2022 Rektora UAP z dnia 25.10.2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę