Zarządzenie nr 75/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu epidemii