Informujemy, że od 16 września 2021 świadczenia dla studentek i studentów UAP reguluje Zarządzenie Rektora UAP nr 115/2020/2021.

Regulamin dostępny jest tutaj:
REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTEK i STUDENTÓW UAP

Wszelkie konieczne informacje dotyczące pomocy materialnej oraz domu studenckiego można znaleźć na podstronie https://uap.edu.pl/dla-studentow/pomoc-materialna-dla-studentow/