Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Jakość i weryfikacja jakości kształcenia – miejsce wirtualnej edukacji i jej przyszłość w działalności uczelni”, która odbędzie się 21 października 2021, w trybie zdalnym.

INFORMACJA OD ORGANIZATORA:

Ubiegły rok akademicki upłynął uczelniom pod znakiem wdrażania narzędzi oraz procedur umożliwiających kształcenie zdalne. Nie mając pewności co do perspektywy pełnego powrotu w mury uczelni w nowym roku akademickim, a jednocześnie mając na uwadze możliwości rozwoju jakie może przynieść uzupełnienie standardowych form kształcenia o nowe technologie, chcielibyśmy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w konferencji, w trakcie której poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Rola edukacji zdalnej w działalności uczelni zarówno w kontekście obostrzeń pandemicznych jak i w standardowym trybie kształcenia. 
  2. Utrzymanie jakości kształcenia i nauki w kontekście edukacji zdalnej. 
  3. Organizacyjno-prawne aspekty wdrażania narzędzi informatycznych służących kształceniu oraz weryfikacji jego efektów. 
  4. Zagrożenia i ograniczenia w stosowaniu nowych technologii na kierunkach o profilu praktycznym. 

Mając na uwadze możliwości wzbogacenia oferty edukacyjnej o atrakcyjne dla studentów formy kształcenia, a jednocześnie zwracając uwagę na konieczność kontynuowania akademickiej tradycji budowania relacji mistrz-uczeń, podstawą której winno być otwieranie na wszelkie nowe kierunki i trendy w nauce, zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w konferencji oraz aktywnej dyskusji.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, których autorytet i doświadczenie pozwoli nam w najszerszy możliwy sposób zaprezentować ogół kwestii składających się na temat konferencji. 

Obecność potwierdzili m. in.:

  • Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji
  • Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Główniej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. 

Szczegółową agendę znajdą Państwo w folderze, który wraz z formularzem zgłoszeniowym przesyłam w załączeniu. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji, uprzejmie proszę o przesłanie jego skanu na adres: kontakt@efpe.org.pl