(English version see below)

Allegro i Contemporary Lynx mają przyjemność ogłosić drugą edycję konkursu Allegro Prize o łącznej puli nagród 50 000 zł, którego celem jest wspieranie i promocja sztuki oraz wyłonienie nowych talentów. 
W konkursie mogą wziąć udział artyści będący studentami lub absolwentami uczelni artystycznych; oraz artyści, którzy nie mają wykształcenia artystycznego, ale mają udokumentowaną działalność artystyczną. 


Zgodnie z Regulaminem nie ma ograniczeń wiekowych, jak również opłaty konkursowej.  


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie internetowej: https://contemporarylynx.co.uk/allegro-prize
oraz na FB: https://www.facebook.com/groups/1325453997856622
Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2021! 

Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

ALLEGRO PRIZE EN