Praktyki/wolontariat w Muzeum Narodowym w Poznaniu!

Serdecznie zapraszamy studentów UAP do pracy przy wystawie Magdaleny Abakanowicz „Jesteśmy strukturami włóknistymi” w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

To wspaniała okazja do nabycia doświadczenia w związku z tak prestiżowym wydarzeniem.

Muzeum zaprasza do współtworzenia towarzyszącego programu edukacyjnego i realizacji autorskich zajęć w przestrzeni wystawy/sali edukacyjnej MNP.

Termin odbycia praktyk: od sierpnia do października (wystawa trwa od 8.08 do 24.10.2021).

Pracownicy Działu Edukacji MNP służą Państwu wsparciem merytorycznym. Muzeum zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk/wolontariatu, realizacji zajęć wraz z wystawieniem opinii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: agnieszka.krupa@uap.edu.pl