Jedyny warunek jest taki, że nie można nazywać tego, co robimy sztuką
Allan Kaprow

Scena Otwarta UAP, ul. Szyperska 8, Poznań
Wernisaż: 09.07.2021, godz. 18:30
Czas trwania wystawy: 09 – 18.07.2021, g. 13-17 

Skala 1:1 / Urok / Światy sztuki (środowiska wspomagające sztukę) /
Wspomagane ready mades i prototypy wspomagane przez świat sztuki /
Autorstwo / Autonomia / Współczynnik sztuki / Naddatek kognitywny / Kompetencja /
Gmachy pojęciowe / Dezaktywacja (estetycznej funkcji sztuki) / Bezinteresowny widz /
Podwójna ontologia / Eskapologia / Wydarzenie / Wiedza specjalistyczna / Kultura ekspercka / Efekty zewnętrzne (korzystne i niekorzystne) / Eksterytorialna wzajemność /
Gra / Pokłosie / Hakowanie / Bezczynność (twórcza i wymowna) / Nieperformatywność
Leksykon (w stronę krajobrazu leksykalnego przyjaznego dla użytkownika) / Furtka (loophole) / Muzeum 3.0 / Narratorstwo (mówienie o sztuce) / Obiektowość / Własność (prawa autorskie nie są dla użytkowników) / Jazda na barana (piggybacking) / Kłusownictwo / Profanacja / Bezcelowy cel / Wzajemne ready mades /Redundancja / Zmiana przeznaczenia / Slackspace / Specyficzna widzialność (lub specie artis) / Widz / UIT („use it together„) / Użytkologia / Zwyczajność (zwyczajność ≠ wydarzenie) / Użytkowość 

artystki/artyści:

Marianna Andrzejewska / Mikołaj Dziurzyński / Julia Hazuka / Kamila Jagieniak / Kasia Kałaniuk / Danuta Kobylacka / Zuzanna Koluch / Olga Kucel / Krzysztof Kędzierski / Zuzanna Koprowska / Hugo Kowicki / Paulina Młynarska  / Grażyna Olejniczak / Julia Pędzieszczak / Przemysław Piniak  / Paulina Przychodzka / Bona Stanulewicz / Maria Strze  / Joanna Suppan / Sztefka Ewa /  Jul Walkowiak  / Xymena Zaręba / Ewa Zonik / Martyna Żelazna 

organizacja: Piotr Macha

Prace powstałe wobec książki Stephena Wrighta „W stronę leksykonu użytkowania” w pracowniach Piotra C. Kowalskiego, Piotra Macha, Daniela Koniusza.