Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił kryteria aplikacji w ramach nowopowstającej wspólnoty wiedzy i innowacji (Knowlegde and Innovation Community – KIC) Kultury, Kreatywności oraz Przemysłu (Cultural and Creative Sectors and Industries – CCSIs).

Nabór wniosków planowany jest od października 2021 r. do marca 2022 r.

Ideą przyświecającą powstaniu nowej wspólnoty wiedzy i innowacji EIT CCSIs jest uwolnienie potencjału artystycznej, opartej na kulturze kreatywności Europy. Dodatkowo istotna będzie pomoc dla wzmocnienia konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, dobrobytu i inteligentnego wzrostu Europy.

Wnioski można składać w konsorcjach. Szczegóły kryteriów branych pod uwagę znajdują się tutaj.

Nabór wniosków planowany jest od października 2021 r. do marca 2022 r. Szczegóły dotyczące naboru, w tym kalendarz wydarzeń z nim związany dostępny jest tutaj.