UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W POZNANIU INFORMUJE, ŻE POSZUKUJE ARTYSTÓW/ SPADKOBIERCÓW TWÓRCÓW

Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w związku z przygotowywaną  publikacją jubileuszową związaną ze stuleciem Wydziału  poszukuje artystów lub spadkobierców twórców:

1. Kuc Alicja
2. Luściński Jerzy Szymon (1941-1975)
3. Jagmin Stanisław (ur. 30 kwietnia 1875 w Ossie w powiecie opoczyńskim, zm. 3 września 1961 w Warszawie);
4. Wojtowicz Bazyli  (ur. 2 kwietnia 1899 w Czarnorzekach, zm. 27 marca 1985 w Poznaniu)
5. Wysocki Jan (ur. 7 lutego 1873 w Mysłowicach, zm. 3 października 1960 w Katowicach)

Artyści lub spadkobiercy lub osoby posiadające wiedzę na temat żyjących spadkobierców wymienionych wyżej artystów proszeni są o kontakt z Wydziałem Rzeźby UAP, beata.salamon@uap.edu.pl tel. 571 272 905


MAGDALENA ABAKANOWICZ UNIVERSITY OF THE ARTS POZNAN IS SEARCHING FOR ARTISTS OR HEIRS OF THE FOLLOWING ARTIST: 

The Faculty of Sculpture of the Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan is currently preparing a publication related to the 100th anniversary of UAP and the Faculty. We are therefore searching for artists or heirs of the following artists:

1. Kuc Alicja
2. Luściński Jerzy Szymon (1941-1975)
3. Jagmin Stanisław (ur. 30 kwietnia 1875 w Ossie w powiecie opoczyńskim, zm. 3 września 1961 w Warszawie);
4. Wojtowicz Bazyli  (ur. 2 kwietnia 1899 w Czarnorzekach, zm. 27 marca 1985 w Poznaniu)
5. Wysocki Jan (ur. 7 lutego 1873 w Mysłowicach, zm. 3 października 1960 w Katowicach)

Heirs or persons who have information about the heirs of the artists listed above are kindly requested to contact the UAP Faculty of Sculpture: beata.salamon@uap.edu.pl tel. 0048 571 272 905