TWÓRCZY DOTYK – giganci współczesnej rzeźby
18.06.-30.07.2021
Galeria Sztuki Rozruch
ul. Jackowskiego 5-7, Poznań

Wystawa jest objęta honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka oraz przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku


Artyści:
Janusz Bałdyga
Jarosław Bogucki
Sławomir Brzoska
Grzegorz Gwiazda
Jacek Jagielski
Wiesław Koronowski
Barbara Pilch
Tomasz Radziewicz
Anna Rodzińska
Janina Myronova
Norbert Sarnecki
Ewa Twarowska-Sioda


To pierwsza odsłona cyklu wystaw prezentujących polską rzeźbę współczesną.
Rzeźba to bardzo pojemna dziedzina sztuki, do wystawy zaproszeni zostali artyści reprezentujący różne jej subtelne oblicza, nurty i formy; rzeźbę klasyczną, nowatorską, mistrzowski portret, działania performatywne, instalacje artystyczne, małą formę rzeźbiarską oraz ceramikę artystyczną. W prezentacji biorą udział twórcy będący autorytetami wybranych nurtów, którzy wyznaczają kierunek myślenia i poszukiwań współczesnej rzeźby.
Poza wybitnymi reprezentantami środowiska poznańskiego do udziału w wystawie zostali zaproszeni uznani artyści z Warszawy, Wrocławia i Gdańska. Chcemy nieustannie poszerzać wymianę doświadczeń artystycznych oraz dać możliwość zwłaszcza młodszej widowni na kontakt z dziełami najwyższej klasy, ukazać możliwości i ogromny potencjał tej niedocenianej dziedziny sztuki. W ramach wystawy przewidujemy panel dyskusyjny oraz autoprezentację wybranych artystów na otwartych spotkaniach podczas trwania wystawy oraz liczne oprowadzania kuratorskie.

Kurator wystawy: dr Tomasz Jędrzejewski