Serdecznie zapraszamy na wystawę prof. UAP Rafała Boettnera-Łubowskiego w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu

WOBEC PRZEDMIOTU… 
WYBRANE PRACE Z LAT 2004-2021 

22.06 – 27.06.2021


Wystawa  pt. „Wobec przedmiotu…” jest w założeniu autora sproblematyzowaną ekspozycją prezentującą wybrane prace artysty z lat 2004-2021, w których pojawiały się rozmaite konteksty oraz strategie wykorzystania przedmiotów istniejących w rzeczywistości, w wielu przypadkach na zasadach przewartościowujących awangardowo-modernistyczne „dogmaty” twórcze oraz wąsko rozumiane pojmowanie specyfiki ready-made. Wystawa konfrontuje pokaz wybranych obiektów przestrzennych autorstwa Rafała Boettnera-Łubowskiego z prezentacją multimedialną jego intermedialnych aranżacji przestrzennych oraz komentarzem autora na temat stworzonych prac. Duża część przypomnianych realizacji była swego czasu prezentowana w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu na kilku wystawach i pokazach indywidualnych artysty. Prace te oprócz fascynacji przedmiotem „cytowanym” wprost z rzeczywistości reprezentują także inne ważne dla autora obszary i cele zainteresowań twórczych takie, jak: współczesny dialog z tradycjami dawnej i współczesnej sztuki, szeroko pojmowane inwencje autotematyczne kreujące między innymi przekazy typu „sztuka o sztuce” oraz namysł nad przeszłością i upływem czasu, jak również niejednoznacznością wielu artystyczno-kulturowych postaw, stanowisk, zjawisk czy poszukiwań. 

RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI (ur. 1974) – artysta sztuk wizualnych, pedagog. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej oraz Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu rzeźby w pracowni prof. Józefa Petruka.  Zajmuje się również działalnością z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje przestrzenne podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. Autor ponad stu tekstów z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz  w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem: Rafał Boettner-Łubowski (więcej szczegółowych informacji – na stronie internetowej o następującym adresie: http://uap.edu.pl/uczelnia/kadra/lubowski-rafal/).