Rezydencja artystyczna „Praktyki ekologiczne na polu artystycznych działań” w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Miejsce realizacji programu: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

Termin: 1.09.2021 – 29.10.2021

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 22.06.2021

Partnerem programu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku ogłasza otwarty nabór do programu rezydencji artystycznych pod nazwą „Praktyki ekologiczne na polu artystycznych działań”. Przedmiotem rezydencji będzie stworzenie cyklu prac nawiązującego do głównego tematu zaproponowanego przez organizatora polegającego na badaniu historii i przyszłości Ustki w kontekście narastającego kryzysu ekologicznego.

Otwarty nabór skierowany jest do artystów i artystek polskich będących na różnych etapach kariery artystycznej, pracujących na polu szeroko rozumianych sztuk wizualnych, widzących możliwość pracy nad projektem w odniesieniu do tematu zaproponowanego przez organizatora.

W czasie ośmiotygodniowej rezydencji artystycznej w Centrum Aktywności Twórczej przewidujemy pracę nad projektem, konsultacje z kuratorką rezydencji artystycznych, warsztaty z publicznością i działania w przestrzeni miejskiej. Prezentacja rezultatów pracy w formie wystawy odbędzie się w Galerii Małej w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Przewidziane jest honorarium dla artysty za udział w programie i zakup materiałów do realizacji warsztatów.

Zgłoszenia należy składać do 22.06.2021 na adres: w.teplicka@bgsw.pl z dopiskiem „Rezydencja artystyczna – Praktyki ekologiczne na polu artystycznych działań”. 

Opis i regulamin: