„MADE TO SERVE MAGIC” Wystawa Pracowni Gościnnej Marii Lobody (Intermedia UAP): Jana Denisiuk, Oleksandr Holiuk, Dominika Hoyle, Kaja Piątkowska, Natalia Sucharek, Agata Sznurkowska, Iwetta Tomaszewska, Olga Truszkowska, Dzimitry Tsishkov oraz Maria Loboda.

12—25.6.2021
otwarcie: 12 czerwca, g. 19.00
galeria SKALA, ul. Święty Marcin 49a, Poznań

*Zwiedzających prosimy o zakrycie twarzy i zachowanie dystansu. W galerii może przebywać ograniczona liczba osób.

—Oto „Made To Serve Magic”, nowa marka pośród systemów magicznych. Stworzyliśmy ten budynek dla ciebie: profesjonalnego widza. Osoby, która wymaga silnej, czystej magii i oczekuje najwyższych standardów jakości oraz Ultra Zaawansowanych Technologii Megatransformacji. Wejdź do świata MTSM: dynamicznego, efemerycznego, efektywnego, magicznego, wiecznego. Jesteśmy zachwyceni, że możemy powitać Cię w naszej siedzibie – jest to miejsce naszej Wielkiej Pracy, naszej Meta Sztuki. Pewnie myślisz, drogi widzu, że nigdy o nas nie słyszałeś, więc możesz być zaskoczony: czekaliśmy na twoje przybycie od eonów.
—Kontakt:
+48 61 101 54 08
info@galeriaskala.com
www.galeriaskala.com
facebook.com/galeriaskala
instagram.com/galeriaskala*
Wystawa zrealizowana ze środków Miasta Poznania i MKiDN.

—”MADE TO SERVE MAGIC” Exhibition of Maria Loboda’s Guest Studio (Intermedia UAP): Jana Denisiuk, Oleksandr Holiuk, Dominika Hoyle, Kaja Piątkowska, Natalia Sucharek, Agata Sznurkowska, Iwetta Tomaszewska, Olga Truszkowska, Dzimitry Tsishkov and Maria Loboda.

12—25.6.2021
opening: Saturday, June 12, 7 pm
galeria SKALA, ul. Święty Marcin 49a, Poznań

*We’re kindly reminding you to wear masks and to take necessary precautions.

Introducing “Made To Serve Magic” a new name in magical systems. We built this building for you: the professional viewer.The one who demands powerful, clean sorcery, exacting quality standards and Ultra High Tech Mega Transformations.Get into the MTSM World: dynamic, ephemeral, effective, magical, perpetual.We at MTSM are thrilled to welcome you to our HQ its the place of our Great Work, our Meta Art.You think you never heard of us but you might be surprised dear viewer: we have been waiting for your arrival since aeons.

—Contact:
+48 61 101 54 08
info@galeriaskala.com
galeriaskala.com
facebook.com/galeriaskala
instagram.com/galeriaskala

*Exhibition funded by the City of Poznań and the Ministry of Culture and National Heritage.