Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji maskotki Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR. Autor najlepiej ocenionej pracy zostanie wyróżniony nagrodą pieniężną w wysokości 5000 zł.

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR jest miejscem spotkania praktykujących kulturę tradycyjną dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych. Wyjątkowa formuła Festiwalu polega na łączeniu zespołów polskich i zagranicznych w pary kamrackie, co służy pogłębieniu wymiany kulturowej i budowaniu osobistych relacji pomiędzy uczestnikami. Podczas wspólnej zabawy dzieci zapoznają się z bogactwem i różnorodnością tradycji krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. 

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. 

Projekt maskotki, skan podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wypełnioną kartę specyfikacji technicznej) należy przesłać do dnia 28 czerwca 2021 r. na adres: marketing@mcksokol.pl o temacie „Maskotka ŚDG”. 

Więcej informacji na stronie https://mcksokol.pl/wydarzenie/konkurs-na-maskotke-festiwalu-swieto-dzieci-gor