Przejdź do treści

KONKURS NA KONCEPCJĘ PLASTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

Ekrany akustyczne to najczęściej stosowane rozwiązanie, które pozwala na efektywne obniżenie poziomu hałasu pochodzącego od źródła, jakim jest ruch pociągów. Są one jednak przedmiotem wielu dyskusji, ze względu na ich wpływ na walory krajobrazowe terenu, brak spójności z charakterem otoczenia czy też niechęć mieszkańców do izolowania ich od przestrzeni za pomocą paneli akustycznych.

Jak więc powinny wyglądać ekrany akustyczne przy liniach kolejowych? Jak w praktyce estetycznie połączyć skuteczną redukcję hałasu z otaczającą zabudową i krajobrazem?

Odpowiedź na te pytania wymaga nie tylko przestrzegania wyznaczonych norm i obowiązujących przepisów prawa, ale też kreatywnych założeń. Dlatego też niezbędna jest dobra koncepcja plastyczno-architektoniczna pozwalająca na realizację estetycznych ekranów, które w odpowiedni sposób będą uzupełniać otaczający krajobraz.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają konkurs na koncepcję plastyczno-architektoniczną ekranów akustycznych.

Konkurs skierowany jest do:

  • osób i/lub pracowni posiadających doświadczenie w zakresie projektowym i wykonawczym środków ochrony akustycznej, architektury krajobrazu, urbanistyki, budownictwa,
  • studentów kierunków studiów wyższych w zakresie budownictwa, architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa, urbanistyki, ochrony środowiska lub kierunków pokrewnych.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pakietu pomysłów na realizację ekranów akustycznych. Koncepcja powinna uwzględniać możliwość zastosowania różnej kolorystyki i materiałów z zachowaniem podstawowych założeń projektowych i parametrów ekranów, pozwalających na dostosowanie ich wyglądu do otoczenia, w którym muszą zostać zrealizowane.

Główne kryteria oceny prac konkursowych będą obejmowały funkcjonalność rozwiązań przy zachowaniu obowiązujących norm akustycznych, łatwość adaptacji formy i kolorystyki do warunków lokalnych.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 74 w Warszawie. Kontakt z Organizatorem konkursu poprzez adres e-mail: konkursekrany@plk-sa.pl.

STRONA KONKURSU: https://www.plk-sa.pl/konkurs-na-koncepcje-plastyczno-architektoniczna-ekranow-akustycznych/

  • Autor:
  • Opublikowano: 23.06.2021, 20:37
  • Ostatnia edycja: 23.06.2021, 20:40