Przejdź do treści

Konkurs „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” na wypowiedzi pisemne lub mówione

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami i uczestnictwa w ciekawym przedsięwzięciu badawczym i popularyzującym wiedzę o Poznaniu. Socjologowie organizujący konkurs planują publikacje i wystawy, ale by te cele zrealizować – niezbędne są relacje przesyłane przez mieszkańców.

Konkursy z cyklu „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” są unikalnym przedsięwzięciem organizowanym od prawie stu lat. Zbierając wypowiedzi pisemne i mówione (nowość) o sposobach, w jaki doświadczany jest Poznań, konkursy wspierają debatę na tematy ważne dla życia w mieście.

Po raz pierwszy, przy okazji Powszechnej Wystawy Krajowej, konkurs zorganizował w 1928 r. Florian Znaniecki, światowej sławy socjolog, dyrektor Polskiego Instytut Socjologicznego, jeden z twórców metody biograficznej. W 1964 r. pod egidą Katedry Socjologii UAM badanie powtórzył Janusz Ziółkowski, socjolog miasta i procesów urbanizacji. Trzeci konkurs ogłosili w 1994 r. Ryszard Cichocki i Krzysztof Podemski w imieniu Instytutu Socjologii UAM.

Czwarta edycja konkursu skierowana jest do osób mieszkających w Poznaniu lub związanych z nim (np. mieszkańcy Metropolii Poznań), w różnym wieku, o różnych poglądach, profesjach i losach życiowych. Wypowiedzi zbierane są do 18 lipca 2021 r. (termin przedłużony). Można przesłać wypowiedź pisemną lub nagranie. Osoby, które chciałyby wziąć udział, a stan zdrowia lub umiejętności nie pozwalają im na dłuższe pisanie lub realizację nagrania – otrzymają dodatkową pomoc.

Przewidziano nagrody dla laureatów, a także losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczek i uczestników. Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 17 000 zł. Wybrane i uprzednio zanonimizowane wypowiedzi zostaną, za zgodą autorek i autorów, opublikowane. Wszystkie posłużą do socjologicznych badań nad Poznaniem.

Konkurs w 2021 r. organizuje Wydział Socjologii UAM we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego.

Więcej informacji o konkursie:

Zachęcamy do informowania o konkursie i do udziału w nim!

  • Autor:
  • Opublikowano: 30.06.2021, 18:29
  • Ostatnia edycja: 30.06.2021, 18:29