to co najbardziej proste wydaje się wygięte

Natalia Czarcińska / Mikołaj Garstecki / Anna Goebel
Wojciech Gorączniak / Jerzy Hejnowicz / Marek Jakuszewski
Paweł Kaszczyński / Monika Korona / Julia Królikowska
Ewa Kubiak / Ewa Kulesza / Dominik Lejman / Hanna Łuczak
Krzysztof Markowski / Jerzy Muszyński / Paweł Napierała
Andrzej Pepłoński / Jarosław Szelest / Dorota Tarnowska-Urbanik
Andrzej Zdanowicz 

14.05-4.06.2021
BWAiUP w PIle 

Zapraszamy na  trzecią edycję wystawy zbiorowej prac artystów poznańskich związanych z tutejszą „akademią”– Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Poprzednie dwie ekspozycje miały miejsce: w poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał  (EX KATEDRA, 2015) oraz w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu (EDYCJA II, 2016)

Swoje prace prezentują artyści łączący własną aktywność twórczą z zaangażowaniem w pracę dydaktyczną. Pojawiające się w kontekście „uczenia sztuki” dwuznaczne słowo „akademizm”, w jego obiegowym rozumieniu, znaczy konserwatyzm, zachowawczość i konformizm… Prezentowana na wystawie różnorodność medialna – od mediów tradycyjnych po tzw. „nowe media”, a tym bardziej różnorodność postaw artystycznych, jak wierzę, dostarczą argumentów ku zweryfikowaniu takiego wyobrażenia. Zapraszamy. 

Andrzej Pepłoński