FUNDACJA ASOCJACJI 2006

zaprasza na wernisaż

Jerzy Michał Murawski  

pt.: „Księga Szeptów”

 22 V godz. 18.00 (trwa w dn. 22-30 maja)

 „W moim zamierzeniu, jako autora, Księgi Szeptów” to obrazowo dźwiękowa przestrzeń, w której sztuka wizualna łączy się z teatrem emocji i wzruszeń (…) Szepty – szepcze się o sprawach wypartych, wstydliwych, o których boimy się mówić głośno (…) Księgi Szeptów to cmentarz naszej pamięci – pamięci, która buntuje się przeciwko zapomnieniu. Przestrzeń z zapomnianymi śladami, pogrzebaną pamięcią, obrazem Zagłady tworzy teatr emocji wciągający widza do interakcji”.

muzyka: wokaliza Grażyna Nita,  waltornia Łukasz Tur, akordeon Przemysław Rynkowski

TEATRALNY GOLĘCIN 2021

Program współfinansowany z budżetu Miasta Poznania
prosimy o rezerwację:
501776630, asocjacja2006@gmail.com

wstęp bezpłatny #poznanwspiera

inf.: www.a06.pl

Centrum Zjawisk Teatralnych, ul. Golęcińska 9
Organizator Fundacja Asocjacji 2006