Serdecznie zapraszamy na wykład online z cyklu Uniwersyteckich Wykładów Otwartych, których kuratorem jest prof. Stefan Ficner

12.05.2021, godz. 18.00

Link do wykładu: https://meet.google.com/hmp-kdzr-wyo?hs=122&authuser=0


Monumentalna wystawa zbiorowa pt. „Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku” prezentowana była w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie od marca do sierpnia 2017 roku. Termin ‘późna polskość’ zapożyczony został z tekstów Tomasza Kozaka, autorami koncepcji wystawy i kuratorami projektu byli: Ewa Gorządek i Stach Szabłowski. Kuratorem wystawowego eseju filmowego był Jakub Majmurek, kuratorem wystawowego eseju teatralnego Tomasz Plata, zaś autorami wystawowego eseju o Stanisławie Szukalskim: Maurycy Gomulicki i Jacek Staniszewski.

Wystawa, poświęcona problemowi, który Jan Sowa nazwał „peryferyjnymi zmaganiami z formą”, była próbą wpisania i zintegrowania narracji artystów wizualnych na temat polskości z innymi dziedzinami kultury, przede wszystkim z kinem i teatrem. Zadanie, jakie postawili sobie kuratorzy projektu, polegało na  stematyzowaniu poszukiwania (po)nowoczesnych, aktualnych form dla polskiej tożsamości narodowej. Punktem wyjścia, a zarazem kontrapunktem dla tych poszukiwań stała się  twórczość Stanisława Szukalskiego, kontrowersyjnego artysty, rzeźbiarza poszukującego nowoczesnej formuły sztuki narodowej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., kiedy to kategorię polskości próbowano definiować na nowo.

Projekt opowiadał o inwencjach „późnej polskości”, o sporach o jej kształt i granice oraz o rozterce: w jaką formę należy „wlać” polskość, aby uzyskać współczesny kształt i jednocześnie nie zatrzeć jej istoty. Terytorium tej opowieści była polska kultura po 1989 roku. 

Po czterech latach od zrealizowania wystawy kuratorka podzieli się wspomnieniami z pracy nad całym projektem, omówi jego recepcję w mediach oraz na licznych spotkaniach z publicznością, a także rozbuduje wirtualnie kategorię ‘późnej polskości’ o dzieła, które z różnych powodów nie zostały włączone do prezentacji w Zamku Ujazdowskim. 

https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/pozna-polskosc?tid=t_content


fot. Bartosz Górka, ze zbiorów CSW Zamek Ujazdowski