W dniu 13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę i przyznał Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 na przebudowę zespołu budynków Starej Papierni przy ul. Szyperskiej 8, w Poznaniu. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, w dniu 27 kwietnia 2021 roku, możliwe stało się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, które ostatecznie przypieczętowało rozpoczęcie realizacji inwestycji. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków europejskich to aż 22 mln 886 tys. zł. 

Model współpracy biznes-akademia pozwoli na wsparcie kompetencji badawczych przedsiębiorstw branży, umożliwienie prowadzenia prac badawczych w nowoczesnym ośrodku, wprowadzenie badań adaptacyjnych, starzeniowych, skierowanych do producentów z sektora mebli czy wyposażenia wnętrz, pozwalających na wytwarzanie wyrobów w sposób bardziej ekologiczny, ekonomiczny i energooszczędny. Utworzona prototypownia pozwoli również na rozszerzenie możliwości prowadzenia badań nad innowacyjnymi technologiami i materiałami, realizowanych przez kadrę naukową Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – mówi Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Dodatkowo koszt przebudowy i zakupu wyposażenia zostanie pokryty z pieniędzy pochodzących z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3,2 mln zł) Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (8,5 mln zł), a także ze środków własnych UAP (4,6 mln zł). Cała inwestycja będzie kosztować blisko 40 milionów złotych.  

– W grudniu 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie projektu i przebudowę Starej Papierni. Potencjalny wykonawca będzie musiał przygotować projekt, a później według przygotowanej dokumentacji dokonać przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami to nowa Stara Papiernia powinna zacząć działać w połowie 2023 roku – mówi Michał Pawłowski kierownik działu inwestycji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Władze uczelni planują, że do połowy 2023 roku powstanie tu unikalna w Polsce, Prototypownia UAP stanowiąca uczelniane centrum cyfrowe, gdzie studenci a także pracownicy UAP będą mogli realizować swoje projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania projektów w branży meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz – uznanej i znaczącej gałęzi naszej regionalnej gospodarki, wpisującej się w tzw. obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Wielkopolskiego.

„Tam będą działy się realizacje programów naukowo – badawczych, tam będą się realizowały programy współpracy z przemysłem i różnego rodzaju działania projektowo badawcze, które Uczelnia wraz z przemysłem będzie realizowała. Ponadto obiekt mógłby realizować inne funkcje: np; być laboratorium Wydziału Malarstwa i Rysunku, laboratorium Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych czy zapleczem dla pracowni projektowych, mebla, designu, ubioru i scenografii. Chcemy także, aby w tej przestrzeni odbywały się wydarzenia kulturalne i artystyczne, które będą dostępne dla każdego Poznaniaka i nie tylko.” – mówi prof. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

To także szansa na wzmocnienie i wzrost kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, zwiększenie dostępności oferty prac badawczo-rozwojowych, badań i analiz dla sektora przemysłu meblarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem producentów mebli i wytwórców elementów wyposażenia wnętrz. Cenna jest również budowa programów stażowych dla studentów, transferu wiedzy oraz przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru inteligentnej specjalizacji regionu.