W pół drogi…

W krotoszyńskiej Galerii Refektarz – w ramach współpracy z wrocławską ASP – trwa wystawa studentki Moniki Szczygieł (XII Pracownia Malarstwa, prof. J. Marciniak). To trzecia edycja projektu „W pół drogi”, którego pomysł polega na spotkaniach różnych indywidualności artystycznych w… połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Kwiecień 2021.


O malarstwie Moniki Szczygieł

„Sztuka musi pochodzić z wewnątrz. Inaczej nie byłaby sztuką. Oto jest ta minimalna dawka fundamentalizmu, na którą sobie pozwalam. (…) W malarstwie najważniejsze jest dla mnie, by nie było ono traktowane wyłącznie jako środek do celu. Interesuje mnie tylko taka twórczość, która przychodzi na świat niby zjawisko ze sfery natury. Coś, co ma w sobie niemal cechy biologicznego istnienia” (Neo Rauch).

Najlepszym komentarzem do malarstwa Moniki Szczygieł jest jej własny komentarz. Tekst, który Monika przygotowała do katalogu swoich prac, i także inne znane mi teksty jej autorstwa są osobistym świadectwem świadomości artystycznej. Monika dopiero kończy studia licencjackie, ale już bardzo dobrze zna i rozumie medium, którym jest malarstwo. Potrafi go używać oraz mówić i pisać o nim z pełną odpowiedzialnością i ujmującą szczerością. 

Monika ma talent i wrażliwość na miarę tego talentu. Czym jest talent w sztuce? To dar poczucia formy wizualnej, a jednocześnie nadawania formie sensu pozaplastycznego, splecionego z wrażliwością i życiem wewnętrznym. Monika łączy talent z pracowitością i autentycznym zaangażowaniem w malarstwo. Towarzyszy jej ten rodzaj dystansu krytycznego, który prowadzi do analizy efektów pracy i rozwija umiejętność wyboru tematów, a to stanowi podstawę aktu kreacji i zarazem aktu patrzenia na świat. „W każdym akcie patrzenia istnieje oczekiwanie na znaczenie tego, co widzimy” (John Berger). Dla Moniki warstwa znaczeniowa obrazu jest bardzo istotna i w tej chwili wyraża się m.in. nostalgicznym nawiązywaniem – przez malarską transpozycję pamiątkowych fotografii rodzinnych – do przeszłości i wspomnień z dzieciństwa. 

Monika jest też otwarta na świat współczesny, na ludzi tu i teraz. Jej troska o walory formalne obrazu, który często przedstawia konkretne osoby, może być rozpatrywana w kategoriach estetycznych, ale również etycznych – jako przejaw szacunku dla tych osób i w ogóle wszystkiego, co staje się przedmiotem jej malarstwa. Z czułością reaguje na różne materie i rodzaje światła (także tego sztucznego). Inspiruje się specyfiką mediów cyfrowych i kulturą internetową. Uważnie obserwuje świat, aby go interpretować i tłumaczyć sobie i nam. 

Serdecznie dziękuję p. Beacie Ulbrycht za świetną organizację wystawy Moniki Szczygieł – za trzecią edycję spotkań studentek wrocławskiej ASP i UAP. Wystawa odbywa się w czasie pandemii Covid-19, więc niech jej obejrzenie (chociaż w wersji on-line) będzie „szczepionką” wzmacniającą nasze potrzeby estetyczne i wolę przetrwania tego trudnego czasu. 

prof. Janusz Marciniak

Katalog wystawy Moniki Szczygieł: https://drive.google.com/file/d/1YbDf1QKwDZtX7pJ-pTe4oGSglCym4WTc/view?usp=sharing