26–30.04.2021

100 / 100 – sto wystaw na sto lat UAP

Galeria Rotunda UAP
Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29


prof. MAREK JAKUSZEWSKI

Urodził się w 1964 roku w Poznaniu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Poznaniu na kierunku Malarstwo. W 1992 roku obronił z wyróżnieniem dyplom w zakresie rysunku w pracowni prof. Izabelli Gustowskiej. W latach 90. był związany z Galerią ON. Od 1991 roku pracuje na macierzystej uczelni, gdzie od 2008 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Malarstwa
w Architekturze i Urbanistyce na Wydziale Malarstwa i Rysunku. W latach 2010–2012 wykładał
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. W latach 2016–2020 pełnił funkcję prorektora ds. artystycznych UAP. Brał udział w około 50 wystawach w kraju i za granicą oraz
w sympozjach ceramicznych w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ceramiką, witrażem, szkłem i okazjonalnie poezją. Więcej informacji: www.jakuszewski.art.pl