Poezja buduje wspólnotę! Dołącz do społeczności wrażliwych w V edycji „Wierszy w mieście” – już od 15 kwietnia w całej Polsce! 

Nie ma chyba dziś ważniejszego pojęcia niż „wspólnota”. Szczególnie teraz kiedy poczucie współodpowiedzialności za otaczających nas ludzi stało się jednym z ważniejszych narzędzi w walce z pandemią. Dlatego właśnie te-matowi wspólnoty poświęcona jest tegoroczna odsłona projektu „Wiersze w mieście”, w ramach której zabrało głos 20 europejskich poetek i poetów. Organizator EUNIC Warszawa postawił sobie za cel, aby między 15 kwiet-nia a 15 maja dotrzeć z poezją do każdego zakątka Polski. 

musisz znaleźć kogoś komu / można zaufać – pisze jeden z poetów tegorocznej odsłony projektu. Te dwa wersy najlepiej oddają ideę podjętej tym razem tematyki. Niepewność dzisiejszych czasów, związana nie tylko z panującą od ponad roku pandemią, ale także z targającymi światem zawirowaniami geopolitycznymi czy dokonującymi się na naszych oczach zmianami klimatycznymi, powoduje, że to we wspólnocie szukamy po-mocy i wytchnienia. I na szczęście je znajdujemy. Ostatni rok pełen jest pięknych in-icjatyw, pokazujących siłę wspólnoty. Całe to spektrum emocji znajdziemy w wierszach biorących udział w tej edycji akcji. 

Zapraszamy do corocznego spotkania z poezją. Tym razem różne poetyckie głosy apelują o zrozumienie znaczenia roli społeczności w tych niepewnych obecnie cza-sach. Idea wspólnoty to przesłanie tegorocznej edycji „Wiersze w mieście” 2021 i jest ściśle związana z takimi pojęciami jak integracja społeczna, tolerancja, sprawiedliwość, niedyskryminowanie – wartościami, które podzielamy jako państwa członkowskie UE. Zatrzymajmy się na chwilę, by przeczytać i wysłuchać głosu poetek i poetów – ich słowa mogą mieć uzdrawiającą moc. – mówi José Luis Perales García, kierownik Działu Kultury w Instytucie Cervantesa w Warszawie i prezydent EUNIC Warszawa. 

Po raz kolejny współorganizatorem akcji jest Miasto Stołeczne Warszawa. W tym pan-demicznym czasie ważne jest wszystko to, co nas łączy. Dzięki kulturze tworzy się wspólnota, oparta na solidarności i wzajemnej dbałości. W poezji każdy znajdzie coś dla siebie: ukojenie, emocje i ten rodzaj wrażliwości, który pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy. – mówi Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski. 

Przestrzenią, w której wybrzmi poezja z aż 20 krajów, będzie – tak jak w roku ubiegłym – internet. W tym roku do akcji przyłączyły się Austria, Czechy, Estonia, Flandria, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Ukraina oraz Włochy. Utwory autorek i autorów pochodzących z tych państw będzie można przeczytać, posłuchać oraz obe-jrzeć na stronie internetowej oraz Facebooku projektu, a także na licznych profilach blogerów, vlogerów, instagramerów, youtuberów, pisarzy i popularnych fanpage’ach związanych z książkami i literaturą. Dostępna będzie także specjalna playlista z wszystkimi wierszami tegorocznej edycji na Spotify. 

Organizatorzy przez cały czas trwania akcji będą zachęcać do dołączenia do społe-czności wrażliwych i budowania wspólnoty za pomocą poezji. Pomogą w tym specja-lne akcje jak Book TAG „Wiersze w mieście”, wspólne pisanie wiersza oraz wyzwanie 

na miejsca do czytania poezji. Informacji o nich należy szukać na profilu akcji na Face-booku. 

Wiersze w mieście 15 kwietnia15 maja 2021 

Więcej informacji: www.wierszewmiescie.eu
Fanpage akcji na Facebooku: www.facebook.com/wierszewmiescie/ Podcast Spotify: https://bit.ly/wierszewmiescie

Organizator: Europejskie instytuty kultury i działy kulturalne ambasad zrzeszone w EUNIC Warszawa: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Czeskie Centrum, Ambasada Estonii, Przedstawicielstwo Generalne Rządu Flandrii przy Ambasadzie Belgii, Instytut Francuski, Instytut Cervantesa w Warszawie, Ambasada Irlandii, Litewski Instytut Kultury, Ambasada Luksemburga, Ambasada Republiki Malty, Goe-the-Institut, Instituto Camões, Rumuński Instytut Kultury, Instytut Słowacki, Amba-sada Szwecji, Yunus Emre Enstitüsü, Włoski Instytut Kultury. 

Współorganizatorzy: 

 • Miasto Stołeczne Warszawa 
 • Staromiejski Dom Kultury 

Partnerzy: 

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury 

Patroni: 

 • waw4free.pl 
 • booklips.pl 
 • warszawska-kulturalna.pl 
 • Poezja Dzisiaj 
 • Radio Dla Ciebie 
 • Kultura na co dzień 
 • Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka! 

Kontakt dla mediów: Paulina Piziorska Business & Culture p.piziorska@businessandculture.pl