Poznański Oddział SARP zaprasza studentów do zgłaszania swoich projektów do 41 edycji Konkursu im.prof. Władysława Czarneckiego na najlepszą pracę semestralną wykonaną przez studentów architektury i kierunków projektowych na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1984 roku (pierwotnie odbywały się 2 edycje rocznie jako podsumowanie semestru letniego i zimowego) i tym samym jest jednym z najstarszych tego typu cyklicznym wydarzeniem w Polsce.

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, konieczne jest wprowadzenie kilku zmian zgłaszania projektów do I etapu Konkursu.

Zgłoszenia do I etapu Konkursu:

  • w Etapie I mogą uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie w terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat
  • student może zgłosić do Konkursu max. 4 prace, w tym można zgłosić max 2 prace grupowe w dowolnej kategorii
  • zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie ( zał. nr 1- podpisany skan), oraz elektroniczną wersję projektów (pdf) należy przesłać na adres mailowy konkursczarneckiego@gmail.com do dnia 18.04.2021 do godziny 23.59
  • w przypadku pracy grupowej zał. nr 1 muszą indywidualnie wypełnić wszystkie osoby będące w zespole
  • maksymalny rozmiar projektów w wersji elektronicznej to 15 Mb
  • organizator nie ogranicza sposobu prezentacji zgłaszanego projektu (mogą być to plansze, zdjęcia makiety, szkice, rysunki techniczne, prezentacje multimedialne) całość jednak powinna być przedstawiona w jednym pliku pdf, posiadającym maksymalnie 15 stron
  • osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu zostaną o tym poinformowane mailowo do 28.04.2021

Organizatorem Konkursu jest SARP Oddział Poznań. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac konkursowych w zakresie ich nieodpłatnego publikowania, wystawiania oraz elektronicznego przetwarzania kopii. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez Organizatora konkursu.

Regulamin Konkursu oraz wymagany załącznik nr 1 do pobrania ze strony internetowej Konkursu http://konkursczarneckiego.pl/ – zakładka KONKURS