ZARZĄDZENIE nr 54/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego terminarza sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022 

Na podstawie $ 34 ust. 3 pkt. 2) Statutu UAP, w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), niniejszym zarządzam, co następuje: 

1

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022 odbywać się będzie w terminie od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 15 lipca 2021 r. 

Szczegółowy termin rejestracji Kandydatów w internetowej rekrutacji kandydata (IRK) w systemie edziekanat Akademus oraz wgrania wymaganych dokumentów

  • na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie (za wyjątkiem kierunku kuratorstwo i teorie sztuki) w dniach od 15.03.2021 r. do dnia 16.06.2021 r. 
  • na studia stacjonarne I stopnia na kierunek kuratorstwo i teorie sztuki w dniach od 15.03.2021 r. do dnia 12.07.2021 r.
  • na studia niestacjonarne I stopnia w dniach od 15.03.2021 r. do dnia 05.07.2021 r. 
  • na studia stacjonarne II stopnia w dniach od 15.03.2021 r. do dnia 28.06.2021 r. 
  • na studia niestacjonarne II stopnia w dniach od 15.03.2021 r. do dnia 12.07.2021 r. 

3

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022 odbywać się będą: 

  • na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie (za wyjątkiem kierunku kuratorstwo i teorie sztuki) w dniach od 21.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. 
  • na studia stacjonarne I stopnia na kierunek kuratorstwo i teorie sztuki w dniu 14.07.2021 r. 
  • na studia niestacjonarne I stopnia w dniach od 06.07.2021 r. do dnia 09.07.2021 r. 
  • na studia stacjonarne II stopnia w dniach od 01.07.2021 r. do dnia 08.07.2021 r.
  • na studia niestacjonarne II stopnia w dniach od 13.07.2021 r. do dnia 15.07.2021 r. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.