Fundacja Jak Malowana, Miasto Poznań i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zapraszają Artystów do wzięcia udziału w wystawie współczesnej tkaniny artystycznej.I

II Biennale opatrzone jest hasłem – tematem przewodnim:
PRZYSZŁOŚĆ WOLNOŚCI.

Ciekawość tego, jak współcześni Artyści widzą „Przyszłość Wolności”, kieruje Organizatorów do zapytania ich o zdanie. I skonfrontowania się z efektem. Sztuka współczesna nie tylko pokazuje w soczewce stan współczesności i jej nastroje, ale także inspiruje i daje wytchnienie.

Tkanina artystyczna natomiast ma w sobie zdolność do przekazywania trudnych tematów w niezwykle bliski, a nawet wręcz intymny sposób. Misją BTA jest ciągłe przypominanie, że tkanina artystyczna jest pełnoprawną dziedziną sztuki współczesnej.

Temat III BTA opiera się na ciekawości. To ona kieruje nami, Organizatorami i rezonuje w Was, Artystach. To ona pozwoli wydobyć z gąszczu zgłoszeń prace, które razem stworzą spójny przekaz ekspozycji. Jaki będzie ten przekaz? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Czekamy co przyniesie czas. Jesteśmy ciekawi co powstało ostatnio w Waszych pracowniach. Narracja wystawy oprze się na Waszej wrażliwości.
Postaramy się przez zestawianie różnych wątków podbić tematy, przekazać nastroje, zsumować pragnienia, ale to od Was zależy Przyszłość Wolności!

Termin przyjmowania zgłoszeń – od 11 marca do 27 czerwca 2021
Termin ogłoszenia wyników – do 31 lipca 2021
Czas trwania wystawy – 10 września – 17 października 2021
Czas na dostarczenie prac – do 31 sierpnia 2021

Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania ze strony Biennale: www.btapoznan.pl

Zgłoszenie na III BTA powinno zawierać:

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy (osobny do każdej zgłaszanej pracy)
  • Maksymalnie 4 zdjęcia jednej pracy, zapisane w formacie JPG i nieprzekraczające 2 MB przesłane na adres btapoznan@gmail.com

Do 31 lipca na stronie  www.btapoznan.pl zostanie opublikowana lista Artystów biorących udział w II Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu.

Biennale kierowane jest do artystów, którzy tworzą w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej i sztuki włókna. Do udziału w wystawie zapraszamy zarówno artystów profesjonalnych, jak i początkujących adeptów sztuki. 

Poznań stanowi ważny punkt na polskiej mapie tkaniny artystycznej od lat 60. Organizatorzy wystawy pragną stale ożywiać i podsycać twórczy ferment w tej dziedzinie. Świeże spojrzenie zapewnić może jedynie konfrontacja prac i artystów z całej Polski. Nic tak nie poszerza horyzontów wśród twórców i odbiorców sztuki jak kontakt z innymi artystami i ich pracą.

III Biennale Tkaniny Artystycznej:

  • Miejsce wystawy: Stara Papiernia – Przestrzeń wystawiennicza Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
  • Organizator: Fundacja Jak Malowana
  • Partner główny: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Kuratorka: Karolina Grzeszczuk
  • Koordynatorka: Anna Maria Brandys

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania 
#poznanwspiera#btapoznan#fundacjajakmalowana