Konkurs o charakterze zamkniętym został zorganizowany przez UAP i Fundację Nową Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z inicjatywy Rady Osiedla Poznań – Jeżyce oraz w wyniku rozmów z przedstawicielami Miasta Poznań. Mecenasem konkursu został inwestor budujący osiedle Fama Jeżyce.

Konkurs został skierowany do młodych pracowników UAP z Wydziałów Rzeźby oraz Architektury.

„…chodziło o połączenie dwóch perspektyw: architektoniczno-urbanistycznej oraz rzeźbiarskiej, a synteza tych dwóch spojrzeń powinna dać interesujące rezultaty, dla dobra realizowanego projektu. Ostatecznie, po wstępnych konsultacjach – zaproszono uczestników do stworzenia czterech koncepcji; były to dwa zespoły dwuosobowe i dwóch indywidualnych twórców”

– mówi prof. Bogumiła Jung – prezes Fundacji Nowej UAP i prorektor Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Celem konkursu było zagospodarowanie przestrzeni niewielkiego skweru u zbiegu ulic Kościelnej i Dąbrowskiego w Poznaniu, stworzenie charakterystycznego punktu na mapie dzielnicy Jeżyce. Główną ideą było założenie, że OBIEKT/RZEŹBA może stać się znakiem, rodzajem dominanty lub też zaproszeniem do wejścia w obszar ulicy Kościelnej.

W czasie obrad Jury, prawie jednomyślnie, wybrało do realizacji koncepcję autorstwa dr hab. Igora Mikody, prof. UAP i dr inż. arch. Tomasza Piwińskiego.  

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Autorami pozostałych prac są:

  • dr Łukasz Gruszczyński + dr inż. arch. Filip Żuchowski (II miejsce ex aequo),
  • mgr inż. arch. Hugon Kowalski (II miejsce ex aequo)
  • dr Michał Wielopolski

„To forma przestrzenna, która odnosi się do tożsamości historycznej lokalizacji oraz współczesnych problemów dzielnicy. Stanowi ona zaproszenie do symbolicznego przekroczenia jej i tym samym poznawania ulicy Kościelnej”

tak o swoim projekcie mówią jego autorzy, którzy zwyciężyli w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni u zbiegu ulic Kościelnej i Dąbrowskiego w Poznaniu.  


„Rzeźba zbudowana jest z trzech wertykalnych, stalowych płaszczyzn. Ich półokrągła forma odnosi się do miękkich linii tworzących obrys owalnicy. Swoje inspiracje czerpie między innymi z kształtu stalowej okładnicy pługa, wskazując na tożsamość dawnej wsi Jeżyce. Wewnętrzna struktura półokrągłych płaszczyzn, pozwala wzrastać roślinom pnącym. Docelowo wnętrze obiektu wypełnione będzie zielenią. Kameralna przestrzeń stalowych skrzydeł pełni nie tylko funkcję instalacji artystycznej, ale jest jednocześnie miejscem wytchnienia. Umożliwia zatrzymanie się, odcięcie od zgiełku miasta” 

– mówią autorzy.

Jury podkreśliło wysokie walory artystyczne zaproponowanej formy przestrzennej oraz całościowej koncepcji zieleni na opracowywanym terenie – bardzo efektownej, ale jednocześnie stosunkowo prostej w utrzymaniu. 

„Forma rzeźbiarska jest jednocześnie intrygująca, zaprasza użytkowników do zatrzymania i interakcji, a jednocześnie dalszym przechodniom otwiera nowe perspektywy, tworząc zmieniające się kadry – oglądanych niejako poprzez nią – fragmentów ulic” 

– dodaje prof. Jung 

Zwycięski projekt zostanie zaproponowany do realizacji, choć to niewątpliwie jeszcze trochę potrwa. Teraz muszą zostać zebrane niezbędne fundusze (sponsorzy mile widziani!), a przede wszystkim konieczne jest przejście przez wymagane przepisami procedury formalne, związane z elementami w przestrzeni publicznej – uzyskanie niezbędnych akceptacji i pozwoleń. 


Jury obradowało w składzie:

  • prof. dr hab. Bogumiła Jung – prezes Fundacji Nowej UAP i prorektor Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu,
  • prof. dr hab. Dariusz Kuźma – dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa,
  • dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP – dziekan Wydziału Rzeźby,
  • mec. Krzysztof Koch i Marek Jerzak – przedstawiciele Rady Osiedla Poznań–Jeżyce;
  • Katarzyna Podlewska – wicedyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania;
  • Piotr Libicki – Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta
  •  Jacek Maleszka – zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.