OSTATNIE DWA TYGODNIE ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO GRAND PRESS PHOTO 2021
Do środy 7 kwietnia, można zgłaszać zdjęcia, reportaże, projekty dokumentalne oraz książki fotograficzne do konkursu Grand Press Photo 2021.

W konkursie oceniane będą fotografie wykonane między 1 kwietnia 2020 roku a 31 marca 2021 roku, zarówno w kategoriach zdjęć pojedynczych, jak i fotoreportaży.

Główna nagroda w konkursie przyznawana jest za Zdjęcie Roku, jego autor otrzyma 10 tys. zł.

Adam Burakowski, Agencja Reporter
Dziewczynka zwiedzająca wystawę „Strajk” w Zachęcie.
 I miejsce w kategorii KULTURA I ROZRYWKA
źródło: https://grandpressphoto.pl/

Na konkurs można zgłaszać prace w następujących kategoriach:

Wydarzenia – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące bieżące i ważne wydarzenia polityczne, ekonomiczne, sportowe, kulturalne, konflikty zbrojne, zdarzenia o charakterze społecznym czy kryminalnym itp. mające charakter newsowy, a także ich następstwa. Głównym kryterium w tej kategorii jest ważność i newsowość uchwyconego obrazu.

Życie codzienne – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące różne, ciekawe aspekty życia człowieka (zbiorowości) zaobserwowane przez fotografa, które często pozostają niezauważone. Spojrzenie na codzienność z innej perspektywy.

Ludzie – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące ludzi bądź zbiorowości w naturalnych bądź niecodziennych, uchwyconych przez fotografa sytuacjach. Bohaterami zdjęć mogą być osoby zarówno znane (m.in. politycy, artyści, sportowcy), jak i nieznane.

Środowisko – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące zarówno przyrodę, jej znaczenie dla życia człowieka, jak i wpływ działań człowieka na środowisko naturalne.

Portret – zdjęcia zapozowane, wykonane np. podczas sesji osobom prywatnym lub publicznym (ze świata polityki, sztuki, kultury czy biznesu) oraz grupom osób.

Projekt dokumentalny – za projekt dokumentalny uważa się materiał zdjęciowy dotyczący tematyki z obszaru m.in. życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii, kultury itp. oraz mający walor informacyjno-poznawczy.
Praca musi być wynikiem długoterminowego (w ciągu co najmniej dwóch lat kalendarzowych) zajmowania się autora wybranym tematem.

Young Poland – zdjęcia do tej kategorii mogą zgłaszać fotografowie pełnoletni, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia, a mogą wykazać się już dorobkiem fotograficznym i nigdy wcześniej nie startowali w konkursie Grand Press Photo.
Zdjęcia zgłaszane do tej kategorii muszą reprezentować fotografię reporterską, w tym prasową bądź dokumentalną.

W ramach GPP organizowany jest również konkurs Photo Book na najlepsze książki fotograficzne wydane po raz pierwszy w 2020 roku. Zwycięzca otrzyma nagrodę Photo Book of the Year 2020.

W związku z pytaniami dotyczącymi poprawnego zgłaszania zdjęć z dziedzin sportu i kultury, informujemy, że w zależności od tematyki zdjęcia odpowiednimi kategoriami będą: Wydarzenia – dla zdjęć z imprez kulturalnych i sportowych; Życie codzienne – dla zdjęć ukazujących ciekawe i nieoczywiste aspekty związane z kulturą i sportem oraz Ludzie.

Regulamin konkursu, opisy kategorii, porady dotyczące edycji i zgłaszania zdjęć oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.grandpressphoto.pl

Zapraszamy do udziału!


Magazyn „Press”
Kontakt: 22 33 48 333
j.sedek@press.pl