z cyklu wystaw Wszystko co stałe, rozpływa się w powietrzu

uroruro | GABINET OZNAK SŁABOŚCI 
Witryny Sztuki UAP
witryna lokalu na ul. Gwarna 7 w Poznaniu