Serdecznie zapraszamy na wystawę zorganizowaną przez Muzeum Śląskie w Katowicach:

26.02.2021- 18.04.2021

Muzeum Śląskie w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1 / budynek Centrum Scenografii Polskiej


Wśród dokonań wybitnych twórców na wystawie będzie można zobaczyć prace prof. dr hab. Bohdana Cieślaka, kierownika Pracowni Architektury Widowiska UAP.


„Wystawa prowokuje do zadawania pytań dotyczących formy i idei w sztuce, łączenia podziwu dla dzieł sztuki z namysłem nad zawartą w nich koncepcją. Współcześni scenografowie, spadkobiercy postaw awangardystów z początku XX wieku, rozwijają w swych pracach refleksję o świecie, często zanotowaną w szkicach lub w uwagach na marginesach rysunków koncepcyjnych oraz rewersach projektów.

Na ekspozycji zobaczycie prace wybitnych polskich artystów, takich jak Jan Berdyszak, Bohdan Cieślak, Jerzy Gurawski, Tadeusz Kantor, Jadwiga Mydlarska-Kowal, Jerzy Skarżyński, Janusz Wiśniewski, reprezentujących dokonania kolejnych pokoleń mistrzów, którzy utrzymują ze sobą krytyczny dialog.”

kuratorka: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk

Serdecznie zapraszamy!