Rezydencje artystyczne online w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku „Podróż w miejscu / Trip in place”

Otwarty nabór: studenci VIII Pracowni Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ORAZ STUDENTÓW WYDZIAŁU MALARSTA I RYSUNKU UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO imM. ABAKANOWICZ w Poznaniu

VIII Pracowni Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Kierownik Pracowni: dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. UAP (członek Rady Programowej BGSW)
Asystent: dr Filip Wierzbicki-Nowak

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
Kuratorka rezydencji artystycznych: Weronika Teplicka

          Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku ogłasza drugą edycję programu rezydencji artystycznych online pod nazwą „Podróż w miejscu / Trip in place”. Jest to nasza odpowiedź na kontynuację programu rezydencji artystycznych w czasie trwania pandemii Covid-19 i obostrzeń związanych z podróżowaniem. Jest to też próba przeniesienia programu rezydencji artystycznych do przestrzeni wirtualnej odwracając jej główne założenia. Dotychczas nasza instytucja preferowała projekty nawiązujące do historii miasta, aktualnych wydarzeń na polu socjologiczno-kulturowym. Od artystów oczekiwaliśmy nawiązania dialogu z lokalną społecznością, angażowania jej przy powstawaniu realizacji, przez organizowanie spotkań i warsztatów. Tym razem zachęcamy do składania propozycji projektów powstających w aktualnym miejscu przebywania artysty, przestrzeni mieszkania lub pracowni, nawiązujących do problemu odosobnienia wynikającego z przyjęcia nowych reguł życia w związku z pandemią Covid-19. Głównym bohaterem stanie się artysta i jego życie wewnętrzne zrelacjonowane w sposób możliwy do prezentacji online. Nie oczekujemy powstania gotowych prac, chcielibyśmy skupić się na procesie pracy nad projektem i dokumentowaniu jego kolejnych etapów tworząc platformę wymiany myśli i doświadczeń.

          Otwarty nabór projektów skierowany jest do studentów, widzących możliwość prezentowania rezultatów pracy nad zgłoszonym projektem w mediach internetowych. W czasie ośmiotygodniowych rezydencji artystycznych przewidujemy pracę nad projektem, konsultacje z kuratorką rezydencji artystycznych, prezentacje etapów pracy w przestrzeni wirtualnej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku i końcowej prezentacji lub konferencji online podsumowującej drugą edycję programu. Namawiamy do zgłaszania prac oscylujących pomiędzy tematem podróży jako tęsknoty do odkrywania nowego, a niemożności jej wykonania z powodu obostrzeń związanych z podróżowaniem. Będzie to opowieść o potencjalnej podróży nad morze wykonanej z miejsca aktualnego pobytu.

Harmonogram:

  • 16.02.2021 – ogłoszenie otwartego naboru do programu rezydencji artystycznych online
  • 31.02.2021 – ostateczny termin zgłaszania propozycji projektów (wymagana krótka biografia, ok. 600 znaków bez spacji; opis projektu – dowolna długość, forma)
  • KOMISYJNY WYBÓR 10 REZYDENTÓW (bez względu na pracownie – jedynym kryterium jest wartość idei).
  • 17-18.03.2021 – indywidualne konsultacje z kuratorką programu rezydencji artystycznych online w formie wideokonferencji,
  • 5-6.04.2021 – indywidualne konsultacje z kuratorką programu rezydencji artystycznych online w formie wideokonferencji,
  • 1.03.2021 – 24.04.2021 – prezentacja etapów pracy nad projektami w przestrzeni wirtualnej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku (strona internetowa, portale społecznościowe),
  • 26-30.04.2021 – podsumowanie drugiej edycji programu rezydencji artystycznych online z udziałem studentów, kuratorki rezydencji artystycznych i kierowniczki pracowni w formie prezentacji online lub konferencji online.

https://bgsw.pl/portfolio/program-rezydencji/