17.02.2021, godz. 18.00

Wykład online z cyklu Uniwersyteckich Wykładów Otwartych w roku akademickim 2020/2021, których kuratorem jest prof. Stefan Ficner.

 link do spotkania: https://meet.google.com/frr-mtmd-pds


„Świeżo malowane”, czyli subiektywny przegląd najciekawszych postaw artystycznych w polu malarstwa polskiego ostatnich lat. 

Oprócz omówienia prac artystek i artystów spróbujemy wspólnie odpowiedzieć sobie na pytanie o platformy, fizyczne i internetowe, do prezentacji  twórczości na początku kariery artystycznej. 


Konrad Żukowski, Koronawirus, 2020